Room_2_close1

ארון עם
טלוויזיה

ארון עם טלוויזיה

חדר השינה הפך לאחרונה לסוויטה מעוצבת וצריך לאפשר צפייה בטלוויזיה מהמיטה. כפתרון, מאפשרת בלס דיזיין לשלב בארונות ההזזה, טלוויזיה ומערכת מולטימדיה אינטגראליים, לעיצוב אופטימאלי ונקי של החלל.
פטנט ייחודי בארץ לשלוב טלוויזיה בדלתות הארון
לבלס דיזיין פטנט ייחודי בארץ! הטלוויזיה מושתלת בתוך דלת ההזזה על ידי שרשור אחורי ייחודי מגרמניה ולכן לא חייבים לצפותה בזכוכית המחפה את הדלת, עובדה המשפרת באופן ניכר את חווית הצפייה והסאונד, מאריכה את חיי הטלוויזיה וכשרוצים להחליפה ניתן לעשות זאת בקלות רבה.
שילוב מסילות מיוחדות, איכותיות ומשוכללות הופכת את פתיחת הארון לנוחה וקלה.
ניתן לשלב טלוויזיה גם בדלתות מלמין יצוק של חברת EGGER.